BOJENA
Lyrics:Bojena Voytseshevska
Music:Andrey Brayko
  
Drums:Eduard Petruhin
Guitar:Vladimir Kardonov
Bass Guitar:Alexander Bakunin
Keyboards:Natan Morgunov
Vocal:Bojena Voytseshevska
  
Recording and Mixing:
Natan Morgunov, Vladimir Ovchinnikov
Ton - studio Mosfilm
Mastering:
Vladimir Ovchinnikov
  
Photo:Alexey Lebedev
Make – up:Elnara Ataeva
  
Producing:
Bojena Voytseshevska
  
Special thanks to everyone who didn`t believe me.
So I became only stronger!
  
I love you, too!